Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Historia

2019-2020   |    2018-2019   |    2017-2018   |    2016-2017   |    2015-2016   |    2014-2015   |    2013-2014   |    2012-2013   |    2011-2012   |    2010-2011   |    2009-2010   |    2008-2009   |    2007-2008   |   

2009-2010


Zapraszamy do galerii ==>

   4 listopada 2009r. odbył się II Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. Spotkanie miało miejsce w gościnnym Radzyniu Podlaskim, dokąd zaprosił nas Pan mgr inż. Zdzisław Janus, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Do Radzynia przybyli przedstawiciele 25 placówek oświatowych z terenu diecezji siedleckiej, noszących imię naszego Wielkiego Rodaka. Zjazd rozpoczął się od przejścia delegacji szkół z pocztami sztandarowymi ze szkoły do kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gdzie uczestniczyliśmy w celebracji Liturgii Eucharystycznej, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski.

   Uroczystości w szkole rozpoczęły się od wystąpienia Pana Dyrektora, który przedstawił historię szkoły oraz pracę dydaktyczno — wychowawczą związaną z osobą Patrona. Ks. dr Andrzej Oworuszko, absolwent szkoły, wygłosił prelekcję nt. „Jan Paweł II — Papież wolności”.

   Uczniowie zaprezentowali piękny spektakl poetycko — muzyczny pt. „Wolność jest w nas”, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli P. Ewy Kot i P. Renaty Sieromskiej oraz P. Eugeniusza Smolińskiego.

   Następnie słowa uznania oraz podziękowania dla szkoły i naszej Diecezjalnej Rodziny przekazali zaproszeni goście. W imieniu całej społeczności szkół noszących imię Jana Pawła II wyrazy wdzięczności dla organizatorów i gości przekazała P. Małgorzata Szostek, przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

   Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, władzom lokalnym, policji, uczniom, rodzicom, za podjęty trud przygotowań, który zaowocował wspaniałym spotkaniem. Dzięki Państwa pracy i życzliwości, nasze wspólne świętowanie dostarczyło nam wielu przeżyć duchowych i artystycznych oraz sprawiło, że poczuliśmy się jak w rodzinie.

   Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkół, którzy przybyli do Radzynia Podlaskiego, za to, że mogliśmy spotkać się, poznać, być razem we wspólnocie.

   A przede wszystkim dziękujemy naszemu Patronowi, Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, że jest dla nas wzorem i mistrzem, a my Jego uczniami.

Społeczna Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

4 - 5 czerwca 2010r. odbył się XXIII Ogólnopolski Zjazd Rodzin Szkół im. Jana Pawła II w Białej Podl. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy do galerii ==>

27 marca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Pamięci Jana Pawła II. Wzięli w nim udział uczniowie z kilkunastu szkół podstawowych. Recytowali wiersze autorstwa Karola Wojtyły, a także mówiące o Janie Pawle II. Prezentacje były bardzo dobrze przygotowane, uczniowie wykazali się wrażliwością, kulturą słowa, poczuciem estetyki i zrozumieniem deklamowanych wierszy. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich opiekunom. Dziękujemy Dyrekcji Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mokobodach, organizatorom, jak również Komisji Konkursowej, oceniającej recytacje.

Zapraszamy do galerii ==>

16 marca 2010 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej odbył się Diecezjalny Konkurs Ortograficzny Dyktando Papieskie. Wzięło w nim udział 11 szkół podstawowych i 7 gimnazjów. Wszyscy uczestnicy zostali gościnnie przyjęci przez organizatorów. A po zmaganiach z ortografią mieli okazję poznać piękno regionu w czasie wycieczki, jak również wysłuchać koncertu pieśni religijnych w wykonaniu uczennic z gimnazjum. Bardzo dziękujemy Panu dyrektorowi Mirosławowi Koniecznemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Gratulujemy organizatorom, uczestnikom i zwycięzcom.

Zapraszamy do galerii ==>

wyniki turnieju w formacie pdf ==>/pobierz/
wyniki turnieju w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

W dniach 9, 10, 12 marca 2010 r. w Zespole Szkół w Żelechowie
odbył się Turniej Sportowy dla szkół noszących imię Jana Pała II z diecezji Siedleckiej. W sportowej rywalizacji brali udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się wraz z nami w organizację i przygotowanie I Diecezjalnego Turnieju Sportowego Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Szczególną wdzięczność kierujemy do Burmistrza Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie, Ks. prałata Stanisława Zajko, Sióstr Opatrzności Bożej w Żelechowie, nauczycieli wychowania fizycznego i całego Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół przy ul. Ogrodowej 3 w Żelechowie, pracowników kuchni i administracji, właścicielom szkolnego sklepiku przy Zespole Szkół w Żelechowie oraz Społecznej Radzie Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.
Dyrektor Lucyna Domaszczyńska Katechetka s. Ewa Koczwara

Zapraszamy do galerii ==>

   2 marca 2010r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach odbyły się eleiminacje do konkursu recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”. Spośród wszystkich kandydatów szkolna komisja wybrała dziewięcioro uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w finale, w Mokobodach.

W czwartek, 11 marca w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów i nauczycieli szkół Diecezji Siedleckiej noszących imię Jana Pawła II. Wzięli w nim udział przedstawiciele 18 placówek.
Zapraszamy do galerii ==>

Spotkanie składało się z III części:

I. Zebranie Społecznej Rady Diecezjalnej Rodziny Szkół.

Zebraniu przewodniczyła Pani Małgorzata Szostek, przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. Podczas tego posiedzenia analizowano plan pracy na bieżący rok szkolny.

W obecnym roku szkolnym realizowane są 4 konkursy:

  1. sportowy — turniej piłki nożnej halowej chłopców, turniej piłki siatkowej dziewcząt, turniej sprawnościowy dla kl. I—III szkoły podstawowej — organizowany przez Gimnazjum w Żelechowie;
  2. ortograficzny — Dyktando Papieskie — organizowany przez Gimnazjum w Woli Uhruskiej;
  3. recytatorski — „Pamięci Jana Pawła II” — organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Mokobodach;
  4. plastyczny — „Papieskie myśli...” — organizowany przez Zespół Szkół w Ulanie Majoracie.

Tradycją naszej diecezjalnej rodziny będą konkursy: ortograficzny, recytatorski i plastyczny. Inne konkursy będą organizowane w oparciu o propozycje Ogólnopolskiej Rodziny Szkół, a także w miarę propozycji i możliwości poszczególnych placówek.

Planowana jest wspólna pielgrzymka dla dzieci pierwszokomunijnych i bierzmowanych do jednego z sanktuariów diecezjalnych. Analizą możliwości, wyborem sanktuarium i organizacją zajmuje się Gimnazjum w Woli Uhruskiej.

Została złożona propozycja, aby opracować wspólny tekst ślubowania dla dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach kształcenia. Zbieraniem informacji w tym zakresie, tekstów ślubowania z poszczególnych placówek oraz ich analizą zajmuje się Zespół Oświatowy w Brzozowicy.

W dniach 4—5 czerwca 2010 r. w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej odbędzie się XXIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Pani Sylwia Koczorowska zaprezentowała program zjazdu, jego organizację oraz zaprosiła wszystkich na to spotkanie.

III Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej odbędzie się w październiku 2010 r. w Zespole Szkół w Ulanie Majoracie.

II. Zwiedzanie Szkolnego Muzeum Historycznego.

Mieliśmy okazję podziwiać wspaniałe zbiory, które zaprezentował nam dyrektor szkoły Pan Roman Sidorowicz. W muzeum znajdują się min. zbiory prezentujące ginące zawody, meble, przedmioty codziennego użytku, dokumenty, odznaczenia i medale, mundury żołnierskie, numizmatykę, rzeźby.

Urszula Łastawiecka

III. Spotkanie formacyjne.

Spotkaniu przewodniczył Ordynariusz Siedlecki Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski. Mottem spotkania były słowa: „Najważniejsze jest nie to, ile dajemy ale jak dużo miłości w to wkładamy”. Na wstępie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Iwony Nieroda, Krystyny Paluszkiewicz oraz siostry Stelli przygotowali program słowno muzyczny nawiązujący do twórczości teatralnej Karola Wojtyły. W przedstawieniu wykorzystano m.in. fragment utworu „Przed sklepem jubilera” poświecony sakramentowi małżeństwa.

Centralnym punktem spotkania była katecheza Biskupa Siedleckiego na temat kapłańskiej tożsamości ludu Bożego. — Kapłańską tożsamość ochrzczonych konstytuuje nierozerwalna relacja z Bogiem, który wchodzi w przymierze z człowiekiem i daje mu obietnicę: „Ja ciebie nie opuszczę”. Do takiej samej wierności Bóg zaprasza człowieka. Jednak człowiek po grzechu pierworodnym na pierwszym miejscu stawia życie dla siebie. Tak długo jak człowiek nie uwolni się od samego siebie, będzie miał problem z wejściem w nierozerwalną relację z Bogiem i drugim człowiekiem. Syn Boży stał się człowiekiem, by pojednać nas z Bogiem i objawić nam Jego wierność. Według Nowego Testamentu Jezus Chrystus jest jedynym Kapłanem, co podkreśla grecki termin „hiereus”. Istota kapłaństwa Chrystusowego polega na wolnym oddaniu siebie do dyspozycji Bogu w służbie pojednania. Kapłaństwa Nowego Przymierza nie można więc zredukować do spełniania określonych rytów czy wygłaszania pięknych słów. Kapłan upodobniony do Chrystusa jest wezwany, by tracić swoje życie, bezinteresownie służąc tajemnicy pojednania człowieka z Bogiem. To właśnie stało się w Jezusie Chrystusie. On pojednał człowieka z Bogiem Ojcem w swoim ciele i przekazał moc tego jednania ludziom właśnie w kapłaństwie. Tajemnica Chrystusowego kapłaństwa zostaje nam najpierw komunikowana w sakramencie chrztu, gdy otrzymujemy udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa przeżywając sami pojednanie i stając się członkami wspólnoty, Ciała Chrystusa — ludu kapłańskiego. Ta moc kapłańska sprawia, że jako członkowie ludu kapłańskiego możemy żyć w komunii przebaczając sobie i niosąc ciężar jedni drugich, biorąc na siebie — przynajmniej po części — konsekwencje grzechu drugiego człowieka. „Aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał” (2Kor 5,15) — mówił Pasterz Kościoła Siedleckiego.

Po katechezie księdza Biskupa przedstawiciele szkół dzielili się swoimi refleksjami na temat wychowywania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich. Zastanawiali się, co robić, aby orędzie Ewangelii dotarło do uczniów oraz ich rodziców. Jak wychowywać młode pokolenie do tracenia siebie na rzecz drugiego, jak uczyć dzisiaj mądrości krzyża.

Oprócz dyrektorów i przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II w spotkaniu udział wzięli: ks. infułat Kazimierz Korszniewicz, ks. kanonik Józef Brzozowski, ks. Jacek Owsianka, Tadeusz Ługowski, zastępca Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski. Spotkanie zakończyła modlitwa Anioł Pański.

Ks. Mateusz Czubak

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021