Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Historia

2019-2020   |    2018-2019   |    2017-2018   |    2016-2017   |    2015-2016   |    2014-2015   |    2013-2014   |    2012-2013   |    2011-2012   |    2010-2011   |    2009-2010   |    2008-2009   |    2007-2008   |   

Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawał II

My Jana Pawła, uczniowie
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać ...


dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

2013-2014

   IV Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia i Matki Jedności
Kodeń, 17 czerwca 2014 r.

Zaproszenie i program

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

   Sprawozdanie z IV Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego

„Pamięci Jana Pawła II”

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

   Zaproszenie na Forum

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza na Forum „Pedagogiczne przesłanie Jana Pawła II źródłem nadziei dla młodych, ubogich i marginalizowanych” ,
które odbędzie się w dniu 11.04.2014 r. od godz.900.
Zaproszenie i program w załączeniu.
Spotkajmy się, aby wspólnie poznawać nauczanie naszego Patrona i kierować się nim w naszej codziennej pracy.

Zaproszenie i program

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

Sylwia Koczorowska

 

   Spotkanie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

    18 października 2013 r. odbyło się spotkanie Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej pod przewodnictwem Pani dyr Małgorzaty Szostek. Wzięli w nim udział przedstawiciele 20 placówek oświatowych. Został zaprezentowany i przyjęty do realizacji plan pracy Diecezjalnej Rodziny Szkół na bieżący rok szkolny. Uczestnicy zapoznali się również z różnymi propozycjami przygotowania się do kanonizacji naszego patrona oraz możliwościami udziału w uroczystościach w Rzymie.
    W kolejnej części spotkania dyrektorzy, księża i inni przedstawiciele szkół oraz Pan Janusz Wylotek, wójt Gminy Wojcieszków, wysłuchali słowa pasterskiego Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego na temat wiary. Katecheza była inspirowana słowami papieża Franciszka.
    Po spotkaniu zaproszeni goście, uczniowie i rodzice udali się na salę gimnastyczną, aby wysłuchać części artystycznej poświęconej życiu i testamentowi duchowemu Ojca Świętego Jana Pawła II. Na wstępie dyrektor powitał zebranych. Ksiądz biskup skierował kilka słów do zgromadzonych uczniów, po czym głos zabrał wójt Gminy Wojcieszków. W dalszej części uczniowie prezentowali część artystyczną przygotowaną przez panią Urszulę Kociel i pana Roberta Marcinka.

Urszula Łastawiecka

 

   XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Pielgrzymkowe wspomnienia...
    XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, rozpoczęła się w środę 9 października. Od godziny 2000 w kaplicy Matki Bożej blisko 1800 pielgrzymów z 65 szkół uczestniczyło w spotkaniu modlitewnym zakończonym Apelem Jasnogórskim.
    W tym roku każdy pielgrzym otrzymał znaczek, śpiewnik, modlitwę za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II ze zdjęciem relikwiarza oraz krzyżyk z napisem „Jezu Ufam Tobie”, a każda ze szkół zbiór modlitw do Jana Pawła II, informator o Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie oraz publikację: „Służyć wychowaniu w prawdzie oświetlonej wiarą” — książkę dla nauczycieli ofiarowaną przez Radę Szkół Katolickich.
    10 października od godziny 1000 rozpoczęło się przygotowanie do Mszy świętej prowadzone przez zespół muzyczny z ZSI w Radomiu pod kierownictwem pani Emilii Kowalskiej i Irminy Warmiak zakończone odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia poprowadzonej przez panią Małgorzatę Gumińską.
    We Mszy świętej wzięło udział blisko 20 tysięcy pielgrzymów z 509 szkół z Polski, a także dwóch z Litwy. Mszę świętą koncelebrowaną przez około 200 księży, pod przewodnictwem naszego duszpasterza Ks. bp Henryka Tomasika, poprzedziła uroczystość przekazania Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II relikwii krwi bł. Jana Pawła II. Relikwie otrzymaliśmy z rąk wikariusza biskupiego Kanonika Kapituły Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej ks. Jana Kabzińskiego, reprezentującego Kardynała Stanisława Dziwisza.
    Wspaniałą oprawę stanowiło 414 pocztów sztandarowych zdobiących Wały Jasnogórskie.
    Na zakończenie Mszy świętej Jakub Rymuza, ubiegłoroczny absolwent Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, odczytał ułożoną przez siebie, modlitwę za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II.

 Zapraszamy do Galerii:     galeria 1

O godzinie 14 w Auli Ojca Kordeckiego rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli szkół. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Przeora Jasnej Góry Ojca Sebastiana Mateckiego , przewodniczącej Społecznej Rady RsimJP2, pani Haliny Marciniak oraz Ks. bp Henryka Tomasika, a następnie głos zabrali:

  • Ks. Jan Kabziński prezes Centrum Jana Pawła II „Nie Lękajcie się”.

  • Ks. Dariusz Kowalczyk — przedstawiciel Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia — (informacje o XIII Dniu Papieskim —Jan Paweł II — Papież Dialogu)

  • Ewa Lada dyrektor Technikum Spożywczo—Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie (zaproszenie na XXVII Zjazd RSimJP2)

  • Ksiądz prałat dr Zdzisław Struzik dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego na znaczek pielgrzymkowy, którego organizatorem był Zespół Szkół w Zarzeczu.

 Zapraszamy do Galerii:           galeria 2

W przyszłym roku spotkamy się na Jasnej Górze 9 października i tak jak w tym roku już w środę 8 października Apelem Jasnogórskim rozpoczniemy nasze XIV jasnogórskie spotkanie.
Już dziś planujmy nasz udział w najważniejszym corocznym spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Urszula Łastawiecka

 

  

    Publikacja: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w roku kanonizacji Patrona”, jest kontynuacją pierwszej części, która ukazała się w roku 2006: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w pierwszą rocznicą przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca”.

Więcej na stronie:           rodzina.org.pl

 

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021