Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Historia

2019-2020   |    2018-2019   |    2017-2018   |    2016-2017   |    2015-2016   |    2014-2015   |    2013-2014   |    2012-2013   |    2011-2012   |    2010-2011   |    2009-2010   |    2008-2009   |    2007-2008   |   

Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawał II

My Jana Pawła, uczniowie
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać ...


dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

2011-2012

IV Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II

odbył się 20 października w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowo—wychowawczych noszących imię bł. Jana Pawła II. Zjazd rozpoczęła uroczysta Eucharystia w parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach, której przewodniczył ks. prałat Kazimierz Niemirka.
Oprawę liturgii przygotowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

    Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie gimnazjum pod kierunkiem Pani Agaty Mularzuk. W pięknej formie słowno — muzycznej zaprezentowali fragmenty dramatu Karola Wojtyły „Hiob”. Swój program artystyczny, o charakterze patriotycznym, przedstawili także uczniowie z Grodna.
   Wszyscy uczestnicy zjazdu zostali bardzo serdecznie i życzliwie przyjęci. Spotkanie przeżywaliśmy w miłej atmosferze. Organizatorzy zapewnili nam ucztę duchową, w czasie której mogliśmy przypomnieć sobie wielkość naszego Patrona, bogactwo jego nauczania oraz uświadomić sobie, po raz kolejny, potrzebę i obowiązek przekazywania tego wszystkiego kolejnym pokoleniom. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.
   Bardzo dziękujemy Księdzu Prałatowi Kazimierzowi Niemirce, proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach oraz Pani Małgorzacie Oniszk, dyrektorowi Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim, wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom.

W imieniu uczestników IV Zjazdu
Urszula Łastawiecka

    W uroczystościach w Stoku Lackim wzięli udział przedstawiciele 22 placówek oświatowych noszących imię bł. Jana Pawła II z Diecezji Siedleckiej, a także: ks. Andrzej Oworuszko pełniący obowiązki Rektora WSD, Poseł Krzysztof Tchórzewski, Poseł Krzysztof Borkowski, Andrzej Rymsza reprezentujący Starostę Siedleckiego, Joanna Kaniuk — Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mirosław Bieniek — Wójt Gminy Siedlce, Grzegorz Koc — Przewodniczący Rady Gminy Siedlce, Małgorzata Szostek — Przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej, a także delegacja nauczycieli i uczniów ze Szkoły nr 36 w Grodnie z polskim językiem nauczania, przedstawiciele Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna oraz Siedleckiej Rodziny Katyńskiej.

Więcej na stronie: www.podlasie24.pl ==>

Zapraszamy do galerii 1 ==>

Zapraszamy do galerii 2 ==>

 

5 października odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół, noszących imię bł. Jana Pawła II na Jasną Górę. Najważniejszym wydarzeniem była Msza święta, w której uczestniczyło ok. 20 tysięcy uczniów i nauczycieli z 450 placówek oświatowych z Polski i zagranicy. Mszy świętej przewodniczył Ksiądz biskup Henryk Tomasik, duszpasterz naszej Rodziny Szkół. Ksiądz biskup w czasie homilii wyznaczył nam zadanie pod hasłem: „Misja Andrzej”. Polega ono na tym, aby poprzez świadectwo życia, słowa i czyny, przyprowadzać do Chrystusa swoich kolegów i koleżanki.
    Po Mszy świętej został odczytany Akt Zawierzenia Matce Boże, który został przygotowany przez Zespół Szkół w Ulanie Majoracie z naszej diecezji.
    Akt odczytali uczniowie szkoły podstawowej: /tekst w formacie pdf/
      Magdalena Dąbrowska kl VI,
      Rafał Nurzyński kl. VI,
      Eulalia Mikołajuk dyrektor Zespołu Szkół.
   W czasie pielgrzymki był czas na modlitwę, zwiedzanie Sanktuarium Jasnogórskiego oraz radosne bycie we wspólnocie.

Zapraszamy do galerii ==>

Wywiad udzielony Radiu Jasna Góra przez Panią Sylwię Koczorowską i studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Grębków - spotkanie szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Siedleckiej

   20 września 2011 r. w Publicznym Gimnazjum w Grębkowie odbyło się spotkanie szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Siedleckiej. Bardzo dziękujemy Pani dyrektor, nauczycielom i uczniom za gościnność i serdeczne przyjęcie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 placówek oświatowych.
   W pierwszej części odczytano sprawozdanie z ubiegłego roku oraz został przedstawiony i przyjęty plan pracy na nowy rok szkolny. Zostało również ponowione zaproszenie na zjazd szkół w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim, który odbędzie się 20 października br.
   Druga część spotkania, na którą przybył J. E. Ks. bp Zbigniew Kiernikowski, rozpoczęła się od występu uczniów. Uczestnicy konkursu recytatorskiego zaprezentowali utwory autorstwa swojego Patrona oraz wiersze mówiące o Janie Pawle II. Były to piękne i wzruszające chwile z poezją.
   Ks. Biskup w katechezie mówił o potrzebie formowania dzieci i młodzieży w świetle Ewangelii. Zwrócił uwagę na zagrożenia dla podstawowych wartości, jakie niesie świat, między innym przez różnego rodzaju media. Wskazał na potrzebę rozeznawania tych zagrożeń. Dokona się to, gdy będziemy stawali się uczniami Jezusa Chrystusa. Pod koniec spotkania Ks. Biskup omówił zagadnienia związane z II Synodem Diecezjalnym. Zaprezentował dokument Lineamenta, zachęcił do jego przeczytania i refleksji, a także do przekazywania własnych opinii.
    Ks. biskup zaprasza do kontynuowania na blogu wymiany zdań. Stawiania pytań czy proponowania rozwiązań i sugestii w różnych dziedzinach życia. Blog można znaleźć na stronie Internetowej www.diecezja.siedlce.pl

Zapraszamy do galerii ==>

 

II Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

    12 czerwca 2012 r. odbyła się II Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Spotkaliśmy się, w Sanktuarium w Kodniu, aby dziękować Panu Jezusowi za dar Eucharystii i Matce Bożej za Jej opiekę i za to, że prowadzi nas do Swego Syna.

    W pielgrzymce wzięły udział dzieci, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele z pięciu szkół: z Ulana — Majoratu, Rokitna, Hańska, Poizdowa oraz ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach, łącznie ok. 270 uczestników.

    Przeżyliśmy wspólnie Mszę Święta, którą sprawowali ks. Zbigniew Karwowski z Rokitna oraz ks. Tomasz Sałasiński z Ulana — Majoratu. Zwiedziliśmy Sanktuarium i wysłuchaliśmy historii obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia i Matki Jedności. Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnym grillowaniem oraz zabawą na powietrzu.

    To był piękny czas, sprzyjała nam słoneczna pogoda i pogoda w naszych sercach.

Zapraszamy do galerii ==>

 

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021