Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Historia

2019-2020   |    2018-2019   |    2017-2018   |    2016-2017   |    2015-2016   |    2014-2015   |    2013-2014   |    2012-2013   |    2011-2012   |    2010-2011   |    2009-2010   |    2008-2009   |    2007-2008   |   

2010-2011

    Tegoroczna X Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę odbyła się 6 października w obecności krzyża, który Sługa Boży Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej.
    Jubileuszowy charakter pielgrzymki został podkreślony przez przekazanie Ojcom Paulinom kielicha liturgicznego jako naszego wotum wdzięczności dla Matki Bożej Częstochowskiej za jej opiekę.
     Pielgrzymce przewodniczył nasz duszpasterz ks. bp H. Tomasik. Uczestnicy przybyli z prawie 500 placówek w liczbie ponad 20 tysięcy.

Zapraszamy do galerii ==>

30 września 2010 r. - III Zjazd Diecezjalnej Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II w Ulanie - Majoracie


Zapraszamy do galerii ==>

        III Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbył się 30 września w Ulanie — Majoracie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 28 placówek oświatowo — wychowawczych noszących imię naszego Wielkiego Rodaka.

  —Obok przedstawicieli Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w uroczystościach udział wzięli m.in. ks. kan. Krzysztof Baryga — Dyrektor Wydziału Nauczania Siedleckiej Kurii, ks. kan. Jan Czapski — Dziekan Dekanatu Radzyńskiego, ks. kan. Roman Wiszniewski — Proboszcz parafii MBNP w Radzyniu Podlaskim, ks. kan. Stanisław Wakulski — Proboszcz parafii św. Małgorzaty w Ulanie, Poseł Tadeusz Sławecki, Poseł Jerzy Rębek, Andrzej Borys — Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Andrzej Mironiuk — Przedstawiciel Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Lucjan Kotwica — Starosta Powiatu Radzyńskiego, Jan Łaski — Wójt Gminy Ulan—Majorat, Szczepan Gajda — Przewodniczący Rady Gminy Ulan—Majorat, Teresa Teterycz — Dyrektor Szkoły Polskiej im. Królowej Jadwigi w Mościskach.

  —Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii w parafii św. Małgorzaty w Ulanie pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. W homilii Ksiądz Biskup nawiązywał do treści pierwszego czytania ukazującego przeżycia Hioba i jego relację do Pana Boga: My, ludzie dotknięci grzechem, często jesteśmy wpatrzeni we własne piękno. Tymczasem ludzkie piękno przemija, a niezniszczalne i wieczne jest piękno Boga. Szkoła powinna kształtować w uczniach nie tylko wrażliwość na piękno ziemskiego życia, ale uczyć odkrywania piękna Boga. Kto wpatruje się w Boga i Jemu ufa, nawet gdy doświadcza cierpienia, odnajdzie drogę do nowego życia. Szkoła spełnia swoje zadanie wówczas, gdy potrafi przekazać tę mądrość Hioba, że „Wybawca żyje” i wybawia człowieka nie od cierpienia, lecz od fałszywej koncepcji życia. Uczcie w waszych szkołach, noszących imię. Jana Pawła II, takiej wizji człowieka.

  —Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy spotkania udali się przed pomnik Jana Pawła II, gdzie zostały złożone wieńce i zapalone znicze.

  —Dalsze uroczystości odbyły się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie—Majoracie. Po powitaniu zebranych osób przez Eulalię Mikołajuk — Dyrektora placówki oraz oficjalnym otwarciu zjazdu przez Małgorzatę Szostek — Przewodniczącą Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, zaprezentowane zostały sztandary przybyłych szkół.

  —Następnie miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości.

  —W części artystycznej zainspirowanej słowami Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, można było obejrzeć m.in. występ uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Mościskach i Gimnazjum w Różynie na Ukrainie oraz występ dzieci i młodzieży Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie—Majoracie. Na zakończenie zjazdu uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki z wizerunkiem Sługi Bożego Jana Pawła II.

  —Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Eulalii Mikołajuk, Panu Wójtowi Gminy Ulan—Majorat Janowi Łaskiemu, ks. kan. Stanisławowi Wakulskiemu — Proboszczowi parafii św. Małgorzaty w Ulanie, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom, sponsorom za piękne spotkanie, które dostarczyło nam wielu niezapomnianych przeżyć duchowych i artystycznych, za wspólnie spędzony czas w atmosferze przyjaźni i życzliwości.

Urszula Łastawiecka

24 września 2010 r. - Spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zbuczynie

        

        Zaproszonych gości powitała Jolanta Szcząchor, Dyrektor Zespołu Szkół w Zbuczynie. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Szostek, Przewodniczącej Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej, która dokonała podsumowania współpracy dydaktyczno—wychowawczej szkół w roku szkolnym 2009/2010 i wyznaczyła cele na nowy rok szkolny. Następnie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Edyty Krasuskiej, Beaty Cechowskiej—Atay i Izabeli Krzeskiej zaprezentowali program artystyczny pod tytułem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

  — Żyjemy w czasach, które zmuszają nas do odważnej i pogłębionej refleksji nad tajemnicą człowieka w świetle wiary chrześcijańskiej. Wielu współczesnych chrześcijan przeżywa dramatyczny kryzys we wszystkich wymiarach życia. Poszczególne osoby ochrzczone okazują się często całkowicie niedojrzałe, bezradne wobec trudności i wyzwań, jakie stawia przed nimi życie. Rośnie ilość rozbitych małżeństw i ludzi, którzy utracili sens życia — mówił w katechezie Ks. Bp. Kiernikowski. — Dojrzałość chrześcijańska ma swoją specyfikę wypływającą z Ewangelii. Dojrzały chrześcijanin dzięki Ewangelii otwiera się na nowe życie, które przynosi Jezus Chrystus. Nasze ziemskie życie wskutek grzechu pierworodnego jest życiem śmiertelnym. Musimy umrzeć. Jezus ze względu na naszą śmiertelność przyjął ludzkie ciało i stał się śmiertelnym człowiekiem. Uczynił to, by tak jak każdy z nas umrzeć i objawić moc zmartwychwstania. Nie zachował swego życia dla siebie, lecz wydał się w nasze ręce aż do niesprawiedliwej śmierci na krzyżu. Przez to, w swoim zmartwychwstaniu, objawił nam nowe życie, które pochodzi od Boga Ojca i nie podlega śmierci. Dojrzały chrześcijanin to człowiek, który został wprowadzony w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zaczyna on rozumieć rolę krzyża w swoim życiu — nauczał Biskup Siedlecki.

   — Drugi etap chrześcijańskiego wychowania to formacja sakramentalna, zmierzająca do świadomego przeżywania liturgii oraz życia we wspólnocie z drugim człowiekiem. Dojrzałość chrześcijańska to życie w osobowej relacji z Bogiem w Duchu Jezusa Chrystusa, umiejętność wchodzenia w sytuacje trudne, przyjmowanie na siebie niesprawiedliwości, życie w przebaczeniu. Dojrzałość chrześcijańska to codzienne odkrywanie prawdy, że aby żyć muszę umrzeć. Słyszeliśmy słowa w programie artystycznym „wznieś serce nad zło”. To sformułowanie nie jest to do końca chrześcijańskie. Dojrzały chrześcijanin nie tylko czyni dobro, lecz potrafi w swoim ciele zatrzymać zło. Słowa św. Pawła „zło dobrem zwyciężaj” są wezwaniem do takiego otwarcia serca, by zło mogło mnie zranić i bym mógł przebaczyć mojemu wrogowi. Przebaczać nieprzyjacielowi może tylko ten, kto ma w sobie życie wieczne i poznał, że może umrzeć i żyć. Tak uczynił Jezus Chrystus i na tę drogę zaprasza wszystkich, którzy w niego wierzą. Po takich owocach można powiedzieć, że ktoś buduje na skale, a nie na piasku — mówił Pasterz Kościoła Siedleckiego.

        W spotkaniu obok przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II uczestniczyli m.in. ks. kanonik Tadeusz Wasiluk — Dziekan Dekanatu Zbuczyńskiego, Stanisław Biardzki — Zastępca Wójta Gminy Zbuczyn, Wojciech Ostrowski — Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.

ks. Mateusz Czubak

 

W finale Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II” w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach, wzięło udział 95 uczniów z 17 placówek oświatowych.
W kategorii 0-I - 26 uczniów, II-III - 30 uczestników, IV-VI - 39 uczniów.
Nasze spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Wysłuchaliśmy pięknych utworów w pięknym, pełnym zaangażowania wykonaniu.
Dzięki organizatorom oraz jurorom konkurs był profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony. A my mieliśmy wspaniałą ucztę duchową.


Zapraszamy do galerii ==>

 

           

   W diecezjalnym spotkaniu szkół noszących imię Jana Pawła II w Zespole Oświatowym w Brzozowicy Dużej wzięli udział przedstawiciele z 23 placówek.
    Wszystkich przybyłych powitała Pani Ewa Lecyk — dyrektor Zespołu Oświatowego w Brzozowicy Dużej. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Szostek — przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.
    I część spotkania dotyczyła realizacji wspólnych działań szkół wynikających z planu pracy na bieżący rok szkolny. W obecnym roku odbędą się jeszcze konkursy recytatorskie w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach i Publicznym Gimnazjum w Grębkowie, konkurs plastyczny w Zespole Szkół w Ulanie Majoracie oraz Dyktando Papieskie w Gimnazjum w Woli Uhruskiej. Zostały również wstępnie zaplanowane spotkania na następny rok szkolny.
    Pani Euzebia Milczarek — delegat naszej diecezjalnej rodziny do Ogólnopolskiej Społecznej Rady Szkół przedstawiła sprawozdanie z ostatniego spotkania tej rady. Poinformowała o powstaniu nowej wizualizacji strony Internetowej Rodziny działającej pod starym adresem http://rodzina.org.pl Zaprezentowała również wiele inicjatyw podejmowanych w związku z beatyfikacją naszego Patrona. Jedną z propozycji jest, aby symbolem beatyfikacji była biała kokardka, którą nosilibyśmy w dniu beatyfikacji oraz przed i po tym dniu. Kokardki takie mogliby robić uczniowie w szkole i rozdawać w swoim środowisku. Podjęto także dyskusję nad duchowym wymiarem przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II.
    W II części spotkania uczestniczył Ordynariusz Diecezji Siedleckiej Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski, który wygłosił katechezę. W swoim wystąpieniu nawiązywał do adhortacji Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”.
    Uczniowie szkoły, pod kierunkiem nauczycieli, zaprezentowali program artystyczny zainspirowany życiem św. Faustyny Kowalskiej.
    Bardzo dziękujemy Pani dyrektor Ewie Lecyk oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za zorganizowanie i przygotowanie naszego spotkania. Dziękujemy za miłą, przyjazną atmosferę, życzliwość i gościnność.

Więcej informacji znajduje się na stronie podlasie24.pl

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021