Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Dokumenty

   Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Polsce skupia w swoim gronie dzieci, młodzież, katechetów, osoby duchowne, nauczycieli i pedagogów szkół noszących imię naszego Papieża.

   Społeczności tych szkół tworzą rodzinę, więc jak rodzina spotykają się przy wielu okazjach tematycznie związanych z działalnością Jana Pawła II. Celem tych spotkań jest pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu życia i nauki Jana Pawła II, kształtowanie u nich postaw i charakterów zgodnych z nauczaniem naszego Wielkiego Patrona, umożliwienie uczniom udziału we wspólnej zabawie i rywalizacji, rozwijanie poczucia wspólnoty szkół połączonych osobą Ojca Świętego. Do spotkań integrujących młodzież ze szkół imienia Jana Pawła II należą przede wszystkim Msze Święte, akademie i uroczystości z okazji rocznic papieskich, konkursy wiedzy, konkursy recytatorskie poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, konkursy plastyczne, literackie, festiwale piosenki religijnej i turystycznej. Organizowane są zawody i turnieje sportowe, rajdy turystyczne szlakami Ojca Świętego. Kontakty między szkołami mają charakter ogólnopolski bądź regionalny, zawsze owocują nowymi przeżyciami religijnymi, duchowymi, wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów, są okazją do nowych znajomości i wymiany doświadczeń.

   Organizowane są Ogólnopolskie Zjazdy Dyrektorów Szkół, których gospodarzem każdorazowo jest inna szkoła. Biorą w nich udział dyrektorzy, nauczyciele, katecheci, księża, siostry zakonne. Podczas tych zjazdów opracowywany jest kalendarz spotkań Rodziny, plan działań wychowawczych i innych związanych z osobą Patrona. Jest wówczas okazja do dzielenia się poglądami na temat pracy nad integracją szkół - członków Rodziny. Spotkania te znajdują również wyraz w modyfikowaniu i ulepszaniu Programów Wychowawczych Szkół. W 2001 roku do kalendarza imprez Rodziny weszła pielgrzymka młodzieży, nauczycieli i rodziców na Jasną Górę, dająca możliwość integracji poprzez wspólną modlitwę w Duchowym Centrum Polski.

   Jako przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II z Diecezji Siedleckiej, dążymy do tego, by przyszła nasza działalność i spotkania odbywały się wzorem sprawdzonych już form Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, uwzględniając wiele płaszczyzn działania z przestrzeganiem duchowości i nauki naszego Patrona, jako priorytetu działań.

   Obecnie jest w Polsce ponad 1000 szkół im. Jana Pawła II. Społeczna Rada, która kieruje działalnością Rodziny Szkół (dokładne informacje na stronie internetowej www.rodzina.org.pl), zachęca, aby szkoły znajdujące się na terenie jednej diecezji podjęły bliższą współpracę, tworząc Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II.

 

Cele Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
dokument w formacie pdf ==>/pobierz/
dokument w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

  Plan pracy na rok szkolny 2018 - 2019
„Promieniowanie ojcostwa”

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

  Plan pracy na rok szkolny 2017-18
„Idźmy naprzód z nadzieją”

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

  Plan pracy na rok szkolny 2016-17
„Bądźcie świadkami miłosierdzia”

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

   Plan pracy na rok szkolny 2015/2016

Rodzina

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/
dokument w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

   Plan pracy na rok szkolny 2014/2015

Świętość to miłość - uczyńmy z życia dar miłości

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/
dokument w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

Rok szkolny 2013/2014
Jan Paweł II jest dla nas wzorem świętości.
dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

Rok szkolny 2012/2013
Błogosławiony Jan Paweł II uczy nas życia w rodzinie.
dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

Rok szkolny 2011/2012
Z błogosławionym Janem Pawłem II rozpoznajemy i rozwijamy nasze talenty.
dokument w formacie pdf ==>/pobierz/
dokument w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

Rok szkolny 2010/2011
Jan Paweł II — Pielgrzym — jest dla nas wzorem odwagi i wytrwałości.
dokument w formacie pdf ==>/pobierz/
dokument w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

 

Rok szkolny 2009/2010
Jan Paweł II - Pasterz Kościoła - prowadzi nas ku świętości.
dokument w formacie pdf ==>/pobierz/
dokument w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021