Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Ostatnio dodano:
     Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
     Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
     Dlaczego śpiewamy kolędy?

     Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
     Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
     Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
     Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski
Dlaczego jest święto     Niech radosne świętowanie Bożego Narodzenia uświadamia nam, że każdy z nas może mieć na tyle dużą dłoń, by uczynić z niej Betlejem i na tyle ciepłe serce, by przyjąć nowo narodzoną Miłość,
a cały 2015 rok niech będzie czasem nowej nadziei.

   Zapraszamy Społeczną Radę Diecezjalnej Rodziny Szkół,
dyrektorów, nauczycieli, kapłanów
z placówek oświatowych noszących imię Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej,

na spotkanie, które odbędzie się
dn. 6 października 2014r. w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie

Zaproszenie i program

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

  

    Publikacja: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w roku kanonizacji Patrona”, jest kontynuacją pierwszej części, która ukazała się w roku 2006: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w pierwszą rocznicą przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca”.

Więcej na stronie:           rodzina.org.pl

 

 

 

 

 

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Anna Nowak Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014