Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Ostatnio dodano:

   Zapraszamy Społeczną Radę Diecezjalnej Rodziny Szkół,
dyrektorów, nauczycieli, kapłanów
z placówek oświatowych noszących imię Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej,

na spotkanie, które odbędzie się
dn. 6 października 2014r. w Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie

Zaproszenie i program

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

  

    Publikacja: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w roku kanonizacji Patrona”, jest kontynuacją pierwszej części, która ukazała się w roku 2006: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w pierwszą rocznicą przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca”.

Więcej na stronie:           rodzina.org.pl

 

 

 

 

 

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Anna Nowak Ostatnia aktualizacja: 21.09.2014