Ogólnopolska Rodzina Szkół
im. Jana Pawła II

Podlasie24
Regionalny Portal Informacyjny
podlasie24.pl

 Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

   2015
ROK JANA PAWŁA II

Ostatnio dodano:

   Zapraszamy na spotkanie 17 marca 2015 r.
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radzyniu Podlaskim.

Zaproszenie

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

   Zapraszamy
VII DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
ZORGANIZOWANY POD PATRONATEM
SEKRETARZA STANU W MEN
PANA TADEUSZA SŁAWECKIEGO
dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Diecezji Siedleckiej, noszących imię Jana Pawła II

„Zostaliście wezwani do świętości w każdej porze życia”

Rgulamin

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

 

   Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach
zaprasza na:

V DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI
„PAMIĘCI JANA PAWŁA II”

Regulamin

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

Karta zgłoszenia

dokument w formacie doc ==>/pobierz/

 

  

    Publikacja: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w roku kanonizacji Patrona”, jest kontynuacją pierwszej części, która ukazała się w roku 2006: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w pierwszą rocznicą przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca”.

Więcej na stronie:           rodzina.org.pl

 

 

 

 

 

Redakcja:     Urszula Łastawiecka         Anna Nowak Ostatnia aktualizacja: 2.04.2015